Contact us

S.T. Control Co., Ltd.

84/1 Soi Ramkhamhaeng 9 (Thararom), Wangtonglang, Bangkok Thailand
84/1 ซ.รามคำแหง 9 (ธารารมณ์) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Establishment : 25 November 1996
No. of Employees : 130 people
Authorized Capital : 50 MB

เริ่มก่อตั้ง : 25 พฤศจิกายน 2539
จำนวนบุคลากร : 130 คน
ทุนจดทะเบียน : 50 ล้านบาท

S.T. Control Co., Ltd. (STC) fundamentally is a Engineering and Design based company for deliver state of art product and solutions for Automation to OEM machine makers as well as components supply that we have provide and serve market in early period of establishment. Over a decade passed by, STC has already moved forward business into three pillars sectors, Engineering Design, Trading and Contractors accordingly.

Upon to that business philosophy, STC Engineering team that is core competency and backbone for moving and supporting all others sales Division. Operational team of more than 30 engineers, are welled trained from principals starting from Electrical components. Drive Automation, Instruments, Electrical Distribution (Medium Voltage, Low Voltage) to Building Automation System as well as repairing and calibration services. With this strength has brought STC to win many challenge projects from clients in various industry.

For example, in Agriculture sectors, Sugar Mill factor and Rice Mill Factory are major segment which STC team are providing Electrical Distribution Board and Metal Clad in decades. Also, in other sector like Oil and Gas, our ability to supply Instruments product line for major clients like PTT in several platforms.

Asides from Private sector, STC has been moving into Government sector, like Metropolitan Water Authority (MWA), Provincial Water Authority (PWA) and State Railway of Thailand for serving market into another array as Turn key Contractors.

From Corporate mission, together with these strong background in sales and hard working staff more than 130 people in 7 Sale Division, now STC is looking forward to expand business pillar into Trading segment to supply best in class product an goods to customer nationwide and South East Asia (SEA)

ด้วยทีมงานวิศวกรกว่า 30 คน ที่มีความชำนาญในงานหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมเครื่องมือวัด ระบบปรับอากาศ ทำให้เวลาเพียง 1 ทศวรรษ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล ที่เริ่มต้นธุรกิจจากระบบออโตเมชั่นสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตเครื่องจักรเพียงกลุ่มเดียวมีการพัฒนา และขยายโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ เทรดดิ้ง (Trading), วิศวกรรมการออกแบบ (Engineering Design), กลุ่มงานผู้รับเหมา (Contractors), งานบริการทางวิศวกรรม (Service)

จากรากฐานขององค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงทำให้ บริษัท เอส.ที. คอนโทรลได้รับความไว้วางใจจากหลายภาคธุรกิจ อาทิเช่น

– ในกลุ่มเกษตร เราเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจที่จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าและรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังทั้งด้านไฟฟ้าแรงดันขนาดกลาง และแรงดันต่ำให้กับกลุ่มโรงงานนำ้ตาล และโรงสีข้าวตลอดมา

– ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น แท่นขุดเจาะนำ้มัน หรือโรงกลั่นนำ้มัน เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานระดับประเทศ เช่น กลุ่ม ปตท. ให้จัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด เพื่อใช้งานในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้บริการหลังการขาย

อนึ่งสำหรับลูกค้ากลุ่มงานราชการ ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐ เช่น การประปานครหลวงและภูมิภาค ให้บริหารระบบนำ้สูญเสีย (DMA) รวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ทางบริษัทฯ ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงงานโบกี้รถไฟ

จากพันธกิจขององค์กรและพนักงงานกว่า 130 คน ที่ทุ่มเททำงานอย่างหนัก เราพร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปเป็นหนึ่งในผู้นำระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด