Careers

ประกาศรับสมัครงาน

หากท่านสนใน สามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Human Resources  &  Admin Division
โทร 02-105 5999 Ext.8501

ผู้จัดการขาย (Sales Manager) 2 อัตรา

– เพศชาย อายุ 35-42 ปี
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– เคยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีประสบการณ์ในสายงานขายสินค้าสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรม อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า และทีมขาย ได้อย่างดี

ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานประจำจังหวัดระยอง) 4 อัตรา

– เพศชาย อายุ 22 -30 ปี – วุฒิ ปวช. , ปวส.
– ปริญญาตรี สาขาเครื่องมือวัด,ไฟฟ้า,
– มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ทักษะและสามารถใช้งานเครื่องมือวัดเบื้องต้น
– สามารถปฏิบัติงานประจำออฟฟิศระยอง ( ใกล้สถานีขนส่งแห่งใหม่ )
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาพิเศษ

วิศวกรขาย (Sales Engineer) 10 อัตรา

– เพศชาย อายุ 25-35 ปี – วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์, เมคคาทรอนิกส์,
– มีประสบการณ์ด้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1-2 ปี ขึ้นไป วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขาย ชอบพูดชอบคุย และรักงานบริการ
– จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Fuji Electric
กลุ่มสินค้า Automation เช่น PLC, Invertor, Servo Motor, Touch Screen
กลุ่มสินค้า Electrical Distribution And Control เช่น Fuji ( ACB, MCCB, Switch Board.)
กลุ่มสินค้า Instrument เช่น Fixed Gas & Flame Detection System

วิศวกรขาย (Sales Engineer) 4 อัตรา ( วิ่งโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

– เพศชาย อายุ 25-35 ปี – วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิคส์, เมคคาทรอนิกส์,
– มีประสบการณ์ด้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1-2 ปี ขึ้นไป วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีบุคลิกภาพดี ชอบงานขาย ชอบพูดชอบคุย และรักงานบริการ
– จำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า Fuji Electric
กลุ่มสินค้า Automation เช่น PLC, Invertor, Servo Motor, Touch Screen
กลุ่มสินค้า Electrical Distribution And Control เช่น Fuji ( ACB, MCCB, Switch Board.)
กลุ่มสินค้า Instrument เช่น Fixed Gas & Flame Detection System

วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำจังหวัดระยอง 2 อัตรา

– เพศชาย อายุ 25 – 37 ปี – วุฒิปริญญาตรี
– ป.โท สาขา Instrument, Electrical, Electronic หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
– มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าประเภท Oil & Gas, Instrument, Automation อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
– หากเป็นคนในพื้นที่จังหวัดระยอง
– หากมีฐานลูกค้าหรือเป็นคนในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือใกล้เคียงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานขาย (Sales Representative) 6 อัตรา

– เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี – จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรีขึ้นไป
– บุคลิคภาพดี มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

– มีทักษะในการพูดเจรจาและปิดการขายได้ดีและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
– ยินดีรับพิจาณาบุคคลที่เคยมีประสบการณ์ด้านงานขายทุกประเภท
– หากเคยผ่านงานขาย สินค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม งานราชการ
– สามารถขับรถได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือขายงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และ ผู้รับเหมา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์

พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) 10 อัตรา

– เพศหญิงเท่านั้น อายุ 20 – 30 ปี – วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ชอบงานขายและรักงานบริการประสานงานที่ดี
– สามารถอ่านและพูดภาษาอังกฤษใน ระดับพอใช้
– มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรือเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Sales Administrator) 4 อัตรา

– เพศหญิง อายุตั้งแต่ 22 – 30 ปี – วุฒิการศึกษา ปวส
– ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานธุรการขาย 2 ปีขึ้นไป
– หากเคยใช้โปรแกรม ERP เช่น SAP-B1, Navision จะได้รับการพิจารณา
– มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากผ่านการทดสอบ TOEIC จะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเป็นพิเศษ

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 2 อัตรา

– เพศชาย อายุ 35 – 48 ปี – วุฒิปริญญาตรี – ป.โท สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล ทรัพยากรน้ำ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านงานโครงการมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.) ระดับสามัญวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้รับเหมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ(Risk Management)
– มีความรู้เรื่องการบริหารงานคุณภาพในระบบ ISO9001
– สามารถขับรถยนต์และเดินทางไปตรวจงานโครงการ ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
– มีทัศนคติในการทำงานกับทีมงานเป็นบวกและสร้างสรรค์
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขานุการโครงการ (Project Secretary) 2 อัตรา

– เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 – 32 ปี วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานเป็นเลขานุการงานโครงการหรือประสานงาน 3 ปีขึ้นไป
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และชอบงานจัดเก็บเอกสาร
– หากเคยจัดทำเอกสารตามระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากเคยมีประสบการณ์ทำงานเอกสาร งานโครงการ และผู้รับเหมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เคยใช้งานโปรแกรม ERP เช่น SAP-B1, Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเดินทางไปดูหน้างานได้เป็นครั้งคราว

เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer) 1 อัตรา

– เพศหญิง อายุ 25 – 32 ปี – จบการศึกษาระดับ ป.ตรี – ป.โท สาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านการเงิน 2 ปีขึ้นไป
– พิจารณาเป็นพิเศษหากใช้โปรแกรม ERP ( SAP-B1, Axapta, Navision, Win speed) ได้
– พิจารณาเป็นพิเศษหากสามารถใช้ Pivot, V lookup ได้
– มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind ต้องดี) และ ทัศนะคติบวก
– มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์คล่อง (Word, Excel, Power Point )
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

ธุรการประสานงานโครงการ (Project Administrator Officer) 2 อัตรา

– เพศหญิง อายุตั้งแต่ 27 – 35 ปี – วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานเป็นธุรการประสานงานโครงการ 3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานประเภทงานโครงการ ระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง (M&E) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากเคยจัดทำเอกสารตามระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– เคยใช้งานโปรแกรม ERP เช่น Sap-B1, Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกาศรับสมัครเมื่อ:
Careers