ต้อนรับท่านคำพัน อั่นลาวัน มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท

ต้อนรับท่านคำพัน อั่นลาวัน มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายศิริ ประกฤติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ต้อนรับท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และคณะ มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

ต้อนรับท่านคำพัน อั่นลาวัน มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท ต้อนรับท่านคำพัน อั่นลาวัน มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท ต้อนรับท่านคำพัน อั่นลาวัน มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท

 


LINE facebook Youtube