พิธีเปิดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

พิธีเปิดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

วันนี้ (31 มีนาคม 2565) นายศิริ ประกฤติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยในงานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน (ผ่านระบบออนไลน์) จากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงานความคืบหน้าโครงการฯ  และนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพื้นที่

พิธีเปิดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง พิธีเปิดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เป็นโครงการภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีความมุ่งหวังร่วมกันให้เกิดการกระตุ้น และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคใหม่ ให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตโดยเร็วที่สุด ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพราะกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ New S-Curve ที่มีนวัตกรรมหรือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ที่จะก่อให้เกิดการขยายตัวในการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทอื่นๆ ในพื้นที่ EEC ต่อไป หากโครงการนี้สำเร็จ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ ทั้งการเป็นพื้นที่รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม S-Curve ตลอดจนมีส่วนในการพัฒนาพื้นที่และท้องถิ่น ให้เกิดการจ้างงาน สร้างเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้โครงการต่างๆ ของอีอีซี มีความก้าวหน้า ดำเนินการตามแผนเป็นที่น่าพอใจ

พิธีเปิดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง พิธีเปิดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง พิธีเปิดงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม Smart Park ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

นิคมอุตสาหกรรม Smart Park ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่ประมาณ 1,383.76 ไร่ มูลค่าการโครงการประมาณ 2,370.72 ล้านบาท รองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) ที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมขั้นสูงที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น โดยมีแนวคิดพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่ทันสมัย กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2567


LINE facebook Youtube