ต้อนรับประธานดร.ไชยา พรหมา มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท

ต้อนรับประธานดร.ไชยา พรหมา มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายศิริ ประกฤติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด ต้อนรับ ประธาน ดร.ไชยา พรหมา และคณะกรรมาธิการศึกษา จัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร มาเยี่ยมชมกิจการบริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 


LINE facebook Youtube