ST สนับสนุนมอบชุดไตรกีฬาให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือ

ST สนับสนุนมอบชุดไตรกีฬาให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือ

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด สนับสนุนมอบชุดไตรกีฬาให้กับกรมช่างโยธาทหารเรือเพื่อใช้ในการแข่งขันสู้ศึก “ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 2” ณ หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ และประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลกองทัพเรือ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

 


LINE facebook Youtube