ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนิรุฒดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณนิรุฒดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด นำโดยคุณศิริ ประกฤติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับคุณนิรุฒ มณีพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่ ลำดับที่ 19 โดยคุณนิรุฒ มีภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการและพนักงานของการรถไฟ และมีโครงการพัฒนา และฟื้นฟูกิจการของ รฟท. ให้เป็นไปตามของมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)

 


LINE facebook Youtube